کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

سمینارها: کشورهای آمريکايي

 

Dates & Location

From Sunday 21 to Friday 26 of October 73 a.H. (2018)

Location of the North American Continental Happiness Academy:

Doubletree by Hilton Hotel

870 Williston Road, Burlington, Vermont - 05403

(At 10 minutes from the Burlington International Airport, with hotel shuttle available for free)