کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

 FAQ #16

سواستیکا چه چیزی را در بردارد؟
ستاره داود معرف بینهایت در فضاست چنانکه سواستیکا معرف بینهایت در زمان است که بدان معناست که نه شروعی و نه پایانی ست بلکه چرخه ای در زمان است.
حقیقت را در مورد این "خوش شناسی کوچک" در اینجا دریابید ProSwastika.org.
  

 Category: پیامهای الوهیم

 • چه کسی الوهیم را خلق کرده است؟
  اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد باید از او پرسید "چه کسی خدا را خلق کرده است". اگر شما به فرضیه تکامل و یا "بیگ بنگ" اعتقاد دارید باید از شما پرسید "این ماهیت و انرژی که منجر به تولید بیگ بنگ شده است از کجا آمده؟"
  در مورد الوهیم هم همینطور - آنها هم توسط کسانی که از آسمان آمده بودند و خالقین آنها بوده اند خلق شده اند. این چرخه ای بی پایان از حیات است. روزی دانشمندانی از زمین به کرات دیگر خواهند رفت و آنجا را مسکون خواهند کرد.
 • چرا آنها به یک سفارت نیاز دارند؟
  آنها مهاجم نیستند. ایشان تمایل خود را به آمدن نشان داده اند ولی به انتخاب ما برای نه گفتن احترام می گذارند. این به ما بستگی دارد که آنها را دعوت کنیم، و سفارت مذکور به منزله دعوتنامه است. این کمترین کاری ست که می توانیم انجام دهیم.
  بدون سفارتی بی طرف در منطقه هوایی آزاد و خوش آمدگویی رسمی، فرودی سرزده و در خواست نشده عکس العملهای منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای فاجعه آمیز بیشمار درسطح جهان به بار خواهد آورد. و همچنین آنها برای شروع با امتناع از ارتباط برقرار کردن با یک نهاد به خصوص از صحه گذاشتن بر هرحکومت، مذهب و ایدئولوژی به جز فلسفه رائلیان پرهیز می کنند. بنابراین آنها فقط در صورتی که ما سفارتشان را بسازیم خواهند آمد، چنین است عشق و احترام آنها برای ما.
  رائل بر اساس دستورالعملهای آنها حرکت رائلیان را بنیان نهاد، یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی تا تمام کسانی که مایل به همیاری هستند را گرد هم آورد. این یک سازمان کاملاً باز است که نه برای متقاعد کردن، بلکه برای اطلاع رسانی تأسیس شده است و به منظور اینکه کسانی که دوست دارند برای یاری ملحق شود، اجازه این کار را پیدا کنند و هم اینکه هرزمان که مایل بودند آن را ترک کنند. به هیچیک از اعضاء حرکت رائلیان، شامل خود رائل، مواجبی پرداخت نمی شود.
 • چرا الوهیم نمی آیند خودشان را نشان دهند تا ما برای پشتیبانی از دعاوی رائل دلایل کافی داشته باشیم؟
  یک دقیقه برای تصور کردن این سناریو وقت صرف کنید... قادرمطلق، نیرویی هنوز نادیده، که ادعا می کند مسؤول هستی ماست ناگهان بر فراز زمین یا در آسمانهایش در منظر تمامی شاهدان پدیدار شود. تصور کنید این آمدن توسط یک "سفینه فضایی" فرازمینیها صورت بگیرد.
  مردم نسبت به این پیکره انسان مانند حقیقتاً قابل رؤیت که در حال پیاده شدن از "سفینه فضایی"ست چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ احتمالاً آنها می توانند به اشتباه به عنوان مزاحمین تلقی شوند و واکنش تهدید آمیز ارتش را به بار آورد. پیش زمینه اینکه این موضوع به صورت صلح آمیز رخ دهد مستلزم سطحی معین از درک هر دو طرف است.
  رائل اینگونه اظهار کرده است که الوهیم هیچگونه "معجزه"ای در تلاش برای قانع کردن ما در زمینه نقششان در منشاء هستی ما آنچنان که در دوران مسیح نمودند ارائه نخواهند کرد. حتی با وجود وقایع حیرت انگیزی که بیانگر قدر الوهیم بودند، مخالفت علیه آموزه های فلسفی به تصلیب مسیح منجر شد. این "معجزه ها" به عنوان شواهد روشن در نظر گرفته نشدند.
  درک این نکته مهم است که الوهیم در سودای پرستیده شدن نیستند، بلکه جویای عشق ما نسبت به خودشان و یکدیگرند. آنها خواستار درک کامل ما از حقیقت اند با این امید که بتوانیم از آنها بیاموزیم و روزی قادر باشیم با پیکره عظیم دانش در گستره جهان هستی همآوردی کنیم و بدینسان آگاهی همگانی را ارتقاء بخشیم.
  اکنون زمان بسیار ویژه ای درتمام طول تاریخ است، که در آن ما به اندازه کافی توشه تکنولوژی اندوخته ایم که قادر به درک کامل مکانیسم هستی خود باشیم. پیامها، هرچند به زبانی ساده، ولی در عین حال تمامی اطلاعات اساسی لازم برای درک واقعیت ریشه هایمان را ارائه می کند، بیان آنچه که سیاره مارا در حال حاضر در هم ریخته است و اینکه چه تحولاتی باید در ساختار ما صورت بگیرد تا بتوانیم به پتانسیل انسانیمان دست یابیم.
  هنگامی که و اگر آن زمان فرا رسد، به طور قطع الوهیم به عنوان میهمانان دعوت شده به سیاره ای مملو از افراد آگاه که آماده خوش آمدگویی به آنها هستند، به ملاقات ما خواهند آمد.
 • چطور رائلیان می توانند حرفهای یک انسان را باور کنند؟
  هرآنچه که رائل در کتاب خود عنوان کرده است توسط تمام متون ادیان کهن، افسانه ها، سنت ها و به همان اندازه علم امروز مورد تأیید و پشتیبانی قرار می گیرد. شواهدی از رد ارتباط بین بشریت و موجوداتی از سیاره ای دیگر می تواند در تمام طول تاریخ پیدا شود، و اگر شما به توسعه علم در جامعه مان بنگرید، می بینید که از تمام اینها بیش از سی سال قبل توسط رائل خبر داده شده بود.
  فلسفه رائلیان بر پایه دانستن است نه باور کردن، به همین خاطر است که خود رائل از شما می خواهد که او را کورکورانه نپذیرید بلکه تحقیقات خودتان را انجام دهید و ببینید که آیا قطعات پازل برای شما چفت می شوند یا نه.

  برای منابع دیگر صفحه لینکهای مارا ببینید.