کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

বাংলা [ Bengali e-books ]

 facebook  google ReTweet

মানব জাতিকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সৃজন করা হয়েছে - কমিকসের মাধ্যমে উপস্থাপন

এই কমিকসের বইটি যে গ্রন্থের উপর ভিত্তিকরে তৈরী হয়েছে তা হলো;
"বুদ্বিদিপ্ত নক্সাচিত্র - নক্সাচিত্রকারদের পক্ষ থেকে বার্তা"
:
اندازه فایل: 1.26 مگابايت
دفعات دانلود: 5531