کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

Slovenske e-knjige [ Slovenian e-books ]

 facebook  google ReTweet

Čutna Meditacija

Človek je z svojimi receptorji in čutili povezan z neskončnostjo ki ga obkroža in sestavlja. S tem ko razvijamo svojo čutnost razvijamo tudi svojo sposobnost da se čutimo povezane z neskončnostjo in da se tudi sami počutimo neskončne.
:
اندازه فایل: 298.2 كيلو بايت
دفعات دانلود: 245